Home / Tag Archives: tôm sú thiên nhiên

Tag Archives: tôm sú thiên nhiên

Tôm mẹ – Tôm Sú mẹ

tom-su-me-07

Tôm mẹ lạ mà ngon Sản phẩm: Tôm mẹ là loài tôm sú biển lớn sống ở vùng khơi xa và được đánh bắt trực tiếp nên nguồn cung với số lượng không nhiều. Mỗi Kg chỉ có từ 4 đến 6 con, có khi chỉ có 3 con. – ...

Đọc thêm