Home / Tag Archives: phước bình

Tag Archives: phước bình

Vườn quốc gia Phước Bình

vườn quốc gia phước bình

Sơ nét: Vườn quốc gia Phước Bình thuộc tỉnh Ninh Thuận. Trong đó 80% diện tích rừng tự nhiên.Vườn quốc gia Phước Bình đại diện hệ sinh thái vùng núi cao của tỉnh, chứa đựng giá trị cao về cảnh quan tự nhiên, đa dạng sinh học với nhiều nguồn ...

Đọc thêm