Home / Cơm gà

Cơm gà

Cơm gà Phan Rang và cách nấu

com-ga-ngon-phan-rang

Cơm gà thì ở đâu cũng có, nhưng nếu các bạn đã từng ăn cơm gà Phan Rang cho dù chỉ một lần thì e rằng khó lòng mà quên được. Hiện tại Phan Rang đã có nhiều nơi mở tiệm bán cơm gà, bởi khách rong ruổi Bắc Nam ...

Đọc thêm